case

case

Guangxi Qinzhou Taixing Petrochemical Co., Ltd.——Aqueous film-forming foam fire extinguishing agent and capsule project

Guangxi Qinzhou Taixing Petrochemical Co., Ltd.——Aqueous film-forming foam fire extinguishing agent and capsule project

Guangzhou Development Bipi Oil Co., Ltd.——Alcohol-resistant foam fire extinguishing agent

Guangzhou Development Bipi Oil Co., Ltd.——Alcohol-resistant foam fire extinguishing agent

Changxing Materials Industry (Guangdong) Co., Ltd.——horizontal foam tank capsule project

Changxing Materials Industry (Guangdong) Co., Ltd.——horizontal foam tank capsule project

Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co., Ltd.—Proportional mixer, aqueous film-forming foam fire extinguishing agent project

Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co., Ltd.—Proportional mixer, aqueous film-forming foam fire extinguishing agent project

Daqing Oilfield Qingsheng Industrial Company——Pressure proportional mixing device project

Daqing Oilfield Qingsheng Industrial Company——Pressure proportional mixing device project

Guangzhou Development BIPI Oil Products Co., Ltd.—Common Alcohol-resistant Foam Fire Extinguishing Agent Project

Guangzhou Development BIPI Oil Products Co., Ltd.—Common Alcohol-resistant Foam Fire Extinguishing Agent Project

Haihong Old Man Paint (Guangzhou) Co., Ltd.——foam fire extinguishing agent

Haihong Old Man Paint (Guangzhou) Co., Ltd.——foam fire extinguishing agent

SABIC Innovative Plastics China Co., Ltd. (heptafluoropropane project)

SABIC Innovative Plastics China Co., Ltd. (heptafluoropropane project)

< 12 >